Esprit de Finesse

projectbureau voor levensbeschouwelijke educatie

De Esthernovelle uit de 3e eeuw v.g.j. is een rijk boek over één van de mooiste geschriften uit de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen heeft deze novelle rond de jonge Joodse koningin Esther in een niet-Joodse omgeving de joodse gemeenschap een hart onder de riem gestoken in het gevecht tegen antisemitisme, vreemdelingenhaat en minachting van vrouwen. Voor onze tijd opnieuw een heel actueel boek!

Vanuit Stichting PaRDeS, die zich richt dialogisch leren vanuit bronnen van wijsheid, zullen we de komende maanden activiteiten organiseren die ingaan zowel op de kracht van dit verhaal als op de urgente vragen rond antisemitisme. Vgl. www.stichtingpardes.nl;

Deel op social media

Deze week heb ik een artikel afgerond dat ingaat op de relatie tussen muzisch werken in onderwijs, zorg, maatschappelijke instellingen en zingeving.

Zin ontdekken is een belangrijke drive in alle vormen van interactief, interpretatief en creatief ontwikkelen, onderzoeken en onderwijzen.

Daarvoor is een doordenking van de betekenis van Zin Ontdekken in de context van ontwikkeling van nieuwe praktijken en concepten in zorg, onderwijs en maatschappelijke instellingen van groot belang. Dat heb ik in dit artikel gedaan.

Ik hoop dat het artikel veel respons oproept en uitnodigt tot verdere doordenking en ontwikkeling.

https://basvandenberg.org/wp-content/uploads/2019/10/Zin-Ontdekken-als-kwintessens-in-muzisch-ontwerpen-onderzoeken-en-onderwijzen_bijdrage-bundel_20191015.pdf

Deel op social media

Onder deze titel schreven Rachel Reedijk en Bas van den Berg een artikel in het bijzondere nummer van het tijdschrift Tenachon dat gewijd is aan rabbijn Awraham Soetendorp. Deze ontvangt op 19 november de prestigieuze Scopus Award van de Hebrew University in Jeruzalem.Tenachon 44 is aan zijn bijdrage aan de doorgaande dialoog gewijd en bevat een keur van artikelen van gerenomeerde wetenschappers uit binnen en buitenland. O.a. van Karen Armstrong en van Alon Goshen Gottstein . Het artikel is via deze link te downloaden:

Deel op social media

In nummer 43 van Tenachon, tijdschrift over de doorwerking van joodse wijsheid in de Europese cultuur schreef ik onlangs een bijdrage vanuit bijbels perspectief met de als titel De kracht van woorden . Kern van dit artikel is dat onze tong, ons spreken en schrijven zowel ten goede als ten kwade gebruikt kan worden.

Via bijgevoegde link https://basvandenberg.org/post_type=wpdmpro&p=322&preview=true

is het artikel te lezen en te bespreken.

Deel op social media