Esprit de Finesse

projectbureau voor levensbeschouwelijke educatie

Dag liefhebbers van onderzoekend leren en innoveren,

Er is een nieuw boek verschenen van Rob van Es met als titel Emotionele integriteit.                                                                                                                                                 

Integriteit is de laatste jaren opgenomen in de bovenstroom van organisaties via collectieve codes, controles en checklists.                                                                            

Het is rationele integriteit geworden, een vast onderwerp voor bestuur en management.

Daarmee zijn persoonlijke, morele emoties steeds verder uit het zicht geraakt.

Kun je balans brengen in de morele emoties die je ervaart in het uitoefenen van je vak?

Kom je tot ‘emotionele integriteit’? Dat vereist een andere manier van bewustzijn, kijken en besluiten.

Als professional neem je het liefst beslissingen waar je trots op kunt zijn.

Dat lukt niet altijd en er is wel eens een besluit waar je spijt van krijgt.

Vaak ben je een voorbeeld voor anderen, maar een enkele keer verdien je weinig respect.

Dit boek is een zoektocht naar de morele emoties van professionals en naar de wijze waarop ze tot emotionele integriteit proberen te komen.

Dit boek is het derde deel van een trilogie:

  • Veranderdiagnose,  de onderstroom van organiseren.(2009); [ Ondertussen een classic binnen innovatieve organisaties]
  • Professionele ethiek, morele besluitvorming in organisaties en professies (2011)
  • Emotionele integriteit, de onderstroom van professionele ethiek (2020)
  •  

Deel op social media

Dag liefhebbers van samen spelen & samen zin ontdekken,

Als docenten bibliodrama en muzisch werken met religieuze bronteksten zijn Cocky Fortuin van der Spek en Bas van den Berg al sinds zes jaar betrokken bij een Opleiding Begeleider Bibliodrama.

Wij hopen in het najaar met de 4e lichting voor deze Opleiding te starten. En we zoeken daar nog deelnemers voor. Het leek ons goed jullie daarover te informeren, want wellicht kennen jullie belangstellenden in jullie netwerk die deze Opleiding ook graag zouden willen volgen.

De Opleiding zoals die nu is, verkent vooral verhalen uit de bijbel. Maar wij ontdekken dat deze werkwijze ook veel potentieel heeft voor het verkennen van teksten en bronverhalen uit diverse andere religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Onze speelse werkwijze kan op een geheel eigen en krachtige manier bijdragen aan de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Zo hebben we dat het afgelopen jaar bijvoorbeeld mogen ervaren tijdens een workshop op 27 januari van het Emoena-leer project te midden van een heel diverse groep in de Liberaal joodse synagoge in Amsterdam. Om een indruk te geven van hoe deze opleiding doorwerkt, de stem van één van de deelneemsters de afgelopen twee jaar:

De opleiding tot begeleider bibliodrama is een soort ‘Gesamtkunst’. We leren allereerst te spelen. De foto is er een weerslag van. Maar veel is ook niet te zien op de foto. Onder andere de zorgvuldige opbouw van werkvormen achter dit spel, die ons stap voor stap de betrokkenheid en de overgave inlokte. De rijkdom aan spelvariaties, elk met eigen mogelijkheden en aandachtspunten, krijgen we al doende aangereikt. 

Ontmoeting Mozes en de Oneindige, met het volk als getuige

We leren om te kijken. Tafels en stoelen zijn omgebouwd tot ‘berg’.  De dynamiek van ‘de natuurkrachten’ versterkt de kracht in de verschijning van ‘de Eeuwige’. De verwachting van ‘Mozes’ (zittend op de tafel) vormt een stille kern van ontvankelijkheid.  Zo leren we ook dat bibliodrama begeleiden vooral een kwestie is van het scheppen van voorwaarden tot creativiteit, lichaamstaal en interactie.

Bibliodrama nodigt uit om iets van ons levensverhaal in een oud verhaal te beleven. Hoe het verhaal tot ons komt, is nooit van te voren vast te stellen. We krijgen ruimte om een open toekomst in te kijken en nieuwe stappen te zetten. Voor mij is deze opleiding één lange uitnodiging om mezelf beter te leren kennen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken, en dat door de ontmoeting met docenten, groepsgenoten en de oude verhalen. Ik leer gaandeweg in te gaan op deze uitnodiging en antwoord te geven. Ik leer om daadwerkelijk leiding te geven aan bibliodrama.

Neely de Ronde is docent geschiedenis en levensbeschouwing aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest, opgeleid als begeleider bibliodrama bij het Centrum voor Bibliodrama.

Wij hopen dat de ervaringen van deelnemers aan de Opleiding Begeleider Bibliodrama jullie een indruk geeft van wat deze Opleiding kan betekenen.

Je leest er meer over op de site https://www.centrumvoorbibliodrama.nl/ervaringen-van-deelnemers/;daar vind je ook een introductiefilmpje https://www.centrumvoorbibliodrama.nl/bekijk-onze-introductiefilm/en bijgevoegd is een flyer die vanuit het Centrum voor Bibliodrama is gemaakt.

Geef de info door aan geïnteresseerden. En misschien krijg je zelf zin om deel te nemen.

Alle goeds en hartelijke groeten van,

Cocky Fortuin van der Spek & Bas van den Berg

docenten muzisch werken met bronverhalen vanuit Stichting de7evende hemel binnen het Centrum voor Bibliodrama.

Deel op social media

In het voorjaar van 2020 is een boek verschenen onder bovenstaande titel. Draagt religie bij tot geweld met haar aanspraken op waarheid en eenheid? Of belichaamt religie juist het verzet tegen maatschappelijk en politiek geweld in naam van compassie en rechtvaardigheid? Een keur van kenners uit Jodendom,christendom en islam buigen zich over deze vragen in deze bundel interlevensbeschouwelijke beschouwingen. De studies bieden nieuwe aanknopingspunten om in gesprek te gaan over bronnen van geweld in religie en moderniteit.

In deze bundel schreef ik een bijdrage vanuit mijn bibliodramapraktijk. Met een internationale groep hebben we het ironische profetenboek Jona gelezen en gespeeld tegen de achtergrond van het gedenken van de Grote Oorlog 1914-1918 in Yper en omstreken. Een heel bijzonder en leerzaam gebeuren.

Geloven in geweld? (2020) Eric Ottenheijm, Leon Mock en Simon Schoon (red.) Soest: Boekscout.

Deel op social media

Aanstaande zondag is er een digitale dialoogsessie over het thema: 75 jaar bevrijding: Bevrijd waarvan? Bevrijd waartoe? Het wordt georganiseerd vanuit Stichting Pardes in samenwerking met de LJG. Spreker is rabbijn Awraham Soetendorp. Daarna vier dialoogsessies in breakoutrooms over de thema’s Vrijheid als Verantwoordelijkheid ( Anna-Maria van Hilst); Samenwerking over Grenzen heen ( Hannah Visser en Britt Bakker); Internationale Solidariteit (Kamel Essabane) en Moreel Leiderschap (Bas van den Berg). De digitale route doet weer nieuwe vormen dan trialoog ontstaan tussen bronteksten, stemmen van vroeger van nu en onze eigen stemmen. U kunt gewoon mee leren op zondag middag tussen 13.30-15.00. Geef u op via stichtingpardes@gmail.com U krijgt dan de link voor de digitale zoomsessie doorgestuurd.

dialoog en eenheid
Deel op social media

Dag allemaal,

Vanavond begint het Joodse Pèsach met de Sederviering. Het verhalend ritueel dat daarbij gebruikt wordt is de Haggada: Het Verhaal.

Het is het oudste muzische Verhaal over samen in dialoog Leren & Vernieuwen dat ik ken.

Bijzonder is dat in dit boek de vragen en de nieuwsgierigheid van kinderen, van leerlingen voorop staan.

En dat mag toch een kleine revolutie heten, omdat de rechten en de mondigheid van kinderen bij ons pas in de 20e eeuw onderwerp van gesprek werd.

Juist in deze tijd, waarin zoveel leerlingen, ouders, leraren, docenten en opleiders opnieuw ontdekken dat het je samen leren oriënteren op wat in het leven en samenleven echt van waarde is, kan het je samen verdiepen in zo’n levende en vernieuwende traditie bemoedigend zijn.

Het artikel is bewust bedoeld als een pluim op de hoed en een hart onder de riem voor alle leerlingen en leraren in Nederland die samen al lerend en  zich ontwikkelend de cultuur vernieuwen!

Dat het velen van jullie mag inspireren en dragen door deze tijden heen.

Het oudste LeV Verhaal
Deel op social media